00800 1919 0000 8:00-16:00 CET

TRADÍCIA VIANOČNÝCH TRHOV

V dnešnej uponáhľanej dobe nám veľakrát neostáva čas  na trávenie spoločných chvíľ s rodinou alebo priateľmi. Práve v krásnom predvianočnom období si tento deficit uvedomujeme najviac. Inak tomu nie je ani v našej firme Tetras Translations. Aj preto každoročne organizujeme Mikuláša pre deti, vianočný večierok a ples pre všetkých…

SÚDNY PREKLADATEĽ

Počas našej dlhoročnej praxe v oblasti technických prekladov sme sa stretli s mnohými zaujímavými témami. Svet sa otvára a národné hranice sa postupne stierajú, ale každá krajina má vlastné zákony, ktoré musia byť dodržané. Práve tu vzniká potreba využiť odborné prekladateľské a tlmočnícke služby. Preklad úradných dokumentov do…

PODVODNÍCI VO SVETE PREKLADU. TO VÁŽNE?!

Tetras Translations má vlastnú databázu prekladateľov, s ktorými spolupracuje. Pred tým, ako sa do nej prekladatelia dostanú, musia, samozrejme, splniť isté požiadavky. Jednou z nich je preukázať jazykové znalosti a prekladateľské zručnosti v testovacom preklade. „V ktorý deň sa uskutoční platba?“ Platba za testovací preklad? „Chcem, aby ste mi…

FAUX PAS V BIZNIS KOMUNIKÁCII

Už roky fungujeme v prekladateľskej branži, kde prichádzame neustále do styku so zahraničnou klientelou. V tomto článku sa zameriame na faux pas, ktorý môže niekedy vzniknúť behom jednej sekundy a ťahať sa s Vami alebo menom Vašej spoločnosti ešte dlhé roky. Predstavte si, že máte absolvovať dôležité jednanie s potenciálnym…

MOCNÝ NÁSTROJ KOMUNIKÁCIE

Mnohí ľudia odmietajú uveriť, že najdôležitejším aspektom medziľudskej komunikácie nie je ani tak hovorené, či písané slovo, ako dojem, ktorý zanecháme v ľuďoch, s ktorými komunikujeme. Uvažovali ste niekedy nad tým, ako vyjadrujeme svoje myšlienky, alebo ako nás vnímajú ľudia vôkol? To, čo je oku…

PÍSMO AKO OBRÁZOK

Človek bol odjakživa tvor vynaliezavý. Ak by nebol, s najväčšou pravdepodobnosťou by sa dĺžka jeho života skrátila na minimum. Aby vylepšil svoj životný štandard a naplnil stúpajúce nároky na pohodlie, musel intenzívne využívať svoje voľné mozgové kapacity. Oveľa skôr, skôr ako môžeme vôbec hovoriť o…