00800 1919 0000 8:00-16:00 CET

TLMOČNÍK AKO KULTÚRNY MEDIÁTOR

V poslednom čase sa úlohy tlmočníka a kultúrneho mediátora v mnohých kontextoch prelínajú. Tlmočník prenáša nielen informáciu, ale aj prvky danej kultúry. Jazyk je predsa jej neoddeliteľnou súčasťou. Vo Francúzsku, Taliansku a v niektorých častiach Nemecka sa termíny tlmočník, kultúrny mediátor a interkultúrny mediátor rovnocenne zamieňajú či prelínajú. V niektorých zdrojoch…

ŠUŠOTÁŽ

Niekomu sa možno zdá zvláštna, iným dokonca úchylná, ale šušotáž je vyhľadávaná a finančne výhodná technika tlmočenia. Ešte ste o nej nepočuli? Vo všeobecnosti rozoznávame dva základné typy tlmočenia – konzekutívne a simultánne. Pri konzekutívnom tlmočení začína tlmočník rozprávať, až keď mu dá rečník priestor, je teda časovo…