00800 1919 0000 8:00-16:00 CET

ĽUDSKÝ ASPEKT PREKLADU (VO SVETE STROJOV)

Kocúr nie je doma, myši majú hody Slovenčina. Môže sa zdať, že je to zvláštny a bláznivý jazyk. Poznáme mnoho a mnoho prísloví a porekadiel z rôznych kútov Slovenska. Zvolania alebo príslovia ako napr. „Ježiškove husličky“, „Kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi vyť“, a „Bez práce nie sú koláče“. Ale ako to vyzerá…

NEVOĎTE NÁS ZA NOS

V oblasti jazykových služieb pracujem už nejaký čas a doposiaľ som si myslel, že som dobre oboznámený so všetkými dostupnými systémami riadenia prekladu (TMS). Po určitú dobu to tak aj bolo. Avšak v súčasnosti sa zdá, že na trhu sa každý týždeň objavuje nový poskytovateľ jazykových technológií (Language…

OVERENIE VEREJNÝCH LISTÍN II.

V predchádzajúcom článku sme sa venovali osvedčeniu Apostille, ktoré nahrádza zdĺhavý a finančne náročný proces viacstupňového overenia verejných listín. Rovnaký cieľ však majú aj dohovory ICCS a bilaterálne dohody medzi jednotlivými štátmi. Spolu sa detailnejšie pozrieme i na konzulárne overenie. Nápomocné vám budú aj naše rady, ako sa pripraviť…

OVERENIE VEREJNÝCH LISTÍN I.

Máte v rukách verejnú listinu, ktorú od Vás vyžaduje úrad v zahraničí a neviete sa zorientovať v pojmoch legalizácia, superlegalizácia, osvedčenie, overenie, Apostille? Nič si z toho nerobte, pripravili sme stručný prehľad  medzinárodných dohovorov a zmlúv a zopár príkladov, ako postupovať. Začíname. Každý štát má vlastné právne predpisy a vlastné postupy pri legalizovaní…

SÚDNY PREKLADATEĽ

Počas našej dlhoročnej praxe v oblasti technických prekladov sme sa stretli s mnohými zaujímavými témami. Svet sa otvára a národné hranice sa postupne stierajú, ale každá krajina má vlastné zákony, ktoré musia byť dodržané. Práve tu vzniká potreba využiť odborné prekladateľské a tlmočnícke služby. Preklad úradných dokumentov do…

PODVODNÍCI VO SVETE PREKLADU. TO VÁŽNE?!

Tetras Translations má vlastnú databázu prekladateľov, s ktorými spolupracuje. Pred tým, ako sa do nej prekladatelia dostanú, musia, samozrejme, splniť isté požiadavky. Jednou z nich je preukázať jazykové znalosti a prekladateľské zručnosti v testovacom preklade. „V ktorý deň sa uskutoční platba?“ Platba za testovací preklad? „Chcem, aby ste mi…