00800 1919 0000 8:00-16:00 CET

ĽUDSKÝ ASPEKT PREKLADU (VO SVETE STROJOV)

Kocúr nie je doma, myši majú hody Slovenčina. Môže sa zdať, že je to zvláštny a bláznivý jazyk. Poznáme mnoho a mnoho prísloví a porekadiel z rôznych kútov Slovenska. Zvolania alebo príslovia ako napr. „Ježiškove husličky“, „Kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi vyť“, a „Bez práce nie sú koláče“. Ale ako to vyzerá…

LSP NEPOSKYTUJÚ PREKLAD

Je načase objasniť si jednu vec: Poskytovatelia jazykových služieb (LSP) neposkytujú preklad. Poskytujú dodávateľský manažment, projektový manažment a predaj. Môže vás to zaskočiť. Môžete sa pýtať, prečo by sa niekto obrátil na spoločnosť poskytujúcu jazykové služby s požiadavkou na vyhotovenie prekladu, ak to nie je ani len…

NEVOĎTE NÁS ZA NOS

V oblasti jazykových služieb pracujem už nejaký čas a doposiaľ som si myslel, že som dobre oboznámený so všetkými dostupnými systémami riadenia prekladu (TMS). Po určitú dobu to tak aj bolo. Avšak v súčasnosti sa zdá, že na trhu sa každý týždeň objavuje nový poskytovateľ jazykových technológií (Language…

TLMOČNÍK AKO KULTÚRNY MEDIÁTOR

V poslednom čase sa úlohy tlmočníka a kultúrneho mediátora v mnohých kontextoch prelínajú. Tlmočník prenáša nielen informáciu, ale aj prvky danej kultúry. Jazyk je predsa jej neoddeliteľnou súčasťou. Vo Francúzsku, Taliansku a v niektorých častiach Nemecka sa termíny tlmočník, kultúrny mediátor a interkultúrny mediátor rovnocenne zamieňajú či prelínajú. V niektorých zdrojoch…

PROBLEMATIKA PREKLADANIA CAD SCHÉM

Špecifikom lokalizačného DTP je práca so širokým spektrom softvéru V našej prekladateľskej agentúre platí zásada, pri ktorej sa snažíme vyjsť zákazníkovi všemožne v ústrety v oblasti softvérového spracovania. Znamená to, stručne povedané, čo zákazník pošle na preklad, to dostane od nás aj naspäť. V rovnakej kvalite, často dokonca aj lepšej…

ŠUŠOTÁŽ

Niekomu sa možno zdá zvláštna, iným dokonca úchylná, ale šušotáž je vyhľadávaná a finančne výhodná technika tlmočenia. Ešte ste o nej nepočuli? Vo všeobecnosti rozoznávame dva základné typy tlmočenia – konzekutívne a simultánne. Pri konzekutívnom tlmočení začína tlmočník rozprávať, až keď mu dá rečník priestor, je teda časovo…

OVERENIE VEREJNÝCH LISTÍN II.

V predchádzajúcom článku sme sa venovali osvedčeniu Apostille, ktoré nahrádza zdĺhavý a finančne náročný proces viacstupňového overenia verejných listín. Rovnaký cieľ však majú aj dohovory ICCS a bilaterálne dohody medzi jednotlivými štátmi. Spolu sa detailnejšie pozrieme i na konzulárne overenie. Nápomocné vám budú aj naše rady, ako sa pripraviť…

OVERENIE VEREJNÝCH LISTÍN I.

Máte v rukách verejnú listinu, ktorú od Vás vyžaduje úrad v zahraničí a neviete sa zorientovať v pojmoch legalizácia, superlegalizácia, osvedčenie, overenie, Apostille? Nič si z toho nerobte, pripravili sme stručný prehľad  medzinárodných dohovorov a zmlúv a zopár príkladov, ako postupovať. Začíname. Každý štát má vlastné právne predpisy a vlastné postupy pri legalizovaní…