Človek bol odjakživa tvor vynaliezavý. Ak by nebol, s najväčšou pravdepodobnosťou by sa dĺžka jeho života skrátila na minimum. Aby vylepšil svoj životný štandard a naplnil stúpajúce nároky na pohodlie, musel intenzívne využívať svoje voľné mozgové kapacity.

Oveľa skôr, skôr ako môžeme vôbec hovoriť o náznakoch prvého písma, prejavili ako prví svoju zručnosť fyzicky zdatní lovci so silnou čeľusťou, a to prostredníctvom malieb. V tomto období vznikali komunity vtedajších pravekých lovcov/zberačov. Zákon bytia bol jednoduchý: kto chcel prežiť, musel byť súčasťou spoločenstva. Životy členov spoločenstva záviseli na odovzdávaní dôležitých praktických informácií, ako sú pohyby lovnej zvery, dostupnosť potravy alebo výskyt základných surovín. Dôležité informácie sa šírili pomocou primitívnych znamení: kamene, úlomky šípov, zárezy či zväzky povrazov.

Už desaťtisíce rokov si ľudia odovzdávajú posolstvá rôznymi spôsobmi… a niečo cez 5 000 rokov i pomocou písma.
Najstarším písmom na svete je piktografické. Na rozdiel od jaskynných malieb sa jeho obrazce už neusilujú vyvolať umelecký zážitok, viac s čitateľom komunikujú a podávajú obsiahlejšiu správu.
Ukážme si pár typov písma, ktoré patria medzi tie kreatívnejšie a umelecky zaujímavejšie. Zaručujeme, že minimálne jeden typ stihol uniknúť Vašej pozornosti.

VOYNICH 

V podstate sa jedná o 240-stranovú záhadu, napísanú v 15. storočí dodnes nepoznanou abecedou. Vzhľadom na to, že sa jedná o z časti farebné ilustrácie, astronomické nákresy a ďalšie znaky a obrázky, mohlo by sa jednať i o magický text. Ešte stále čaká na svojho rozlúštiteľa.

NAXI 

Naučiť sa toto tisíc rokov staré písmo, ktoré sa používa v juhozápadnej čínskej provincii, trvá celých 15 rokov. Pripomína síce trocha komiks, ale čítanie je doslova umením. Momentálne toto písmo používa len necelá stovka kňazov.

TIFINAGH 

Napriek tomu, že fenická abeceda zanikla pred asi 1 700 rokmi, v severnej Afrike abeceda „Tifinagh“ prežila dodnes a jazyk sa stal dokonca oficiálnym jazykom Berberov.

HOVORIACE UZLY 

Uzly zviazané do reťazcov boli používané Inkami už pred takmer 5 000 rokmi. Používali sa pri sčítaní ľudu, v astronómii, pri zdanení i mapách. Archeológovia sa domnievajú, že uzly významovo v sebe obsahujú písmo i číslice, majú rozdielne farby, polohy, vzdialenosti…