00800 1919 0000 8:00-16:00 CET

Impresum

TETRAS, s.r.o.

Vojtecha Tvrdého 8
01001 Žilina

Konateľ spoločnosti: Ing. Peter Zoričák
Tel.: +421 41 5555 430
Fax: +421 41 5555 499
Bezplatné telefónne číslo: 00800 19 19 00 00
E-Mail: tetras@tetras.sk
Internet: www.tetras.sk

IČO: 36398845
DIČ: 2020099191
IČ DPH: SK 2020099191

Upozornenie k ručeniu:

Napriek starostlivej kontrole obsahu neručíme za obsahy externých odkazov.
Za obsah prepojených stránok je zodpovedný výlučne prevádzkovateľ.

Prepojené stránky boli v čase prepojenia skontrolované vzhľadom na možné porušenia zákona. Protiprávne obsahy neboli v čase prepojenia rozpoznateľné.

Týmto sa výslovne dištancujeme od všetkých obsahov prepojených stránok alebo obrázkov a v žiadnom prípade si ich neosvojujeme. Všetky porušenia proti platnému právu, zvykom alebo morálke, ktoré zistíme, budú mať za následok okamžité vymazanie odkazov, zápisov, obrázkov alebo podobne.

 
Copyright: Všetky použité logá a názvy firiem sú zapísané obchodné značky príslušných firiem.

 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Tetras, s.r.o.