TETRAS BLOG

FAUX PAS V BIZNIS KOMUNIKÁCII

Tetras Translations

/

Už roky fungujeme v prekladateľskej branži, kde prichádzame neustále do styku so zahraničnou klientelou. V tomto článku sa zameriame na faux pas, ktorý môže niekedy vzniknúť behom jednej sekundy a ťahať sa s Vami alebo menom Vašej spoločnosti ešte dlhé roky.

Predstavte si, že máte absolvovať dôležité jednanie s potenciálnym budúcim partnerom. Usilovne sa pripravujete, zbierate podklady, vytvárate kreatívnu prezentáciu, dbáte na vhodný celkový vzhľad, naštudujete si všetky dostupné aj nedostupné materiály o danom partnerovi a myslíte si, že všetko dopadne na výbornú. Zrazu sa otvoria dvere a do dverí vojde Váš potenciálny ZAHRANIČNÝ partner zo Saudskej Arábie. S úsmevom na tvári ho privíta manažérka v neprimerane krátkej sukni s darom v podobe 45 %-nej kvalitnej whisky.

Ešte stále si myslíte, že sa stačí pripraviť na obchodné jednanie iba po obsahovej stránke, a že je správne zabúdať na kultúrne rozdiely? Nie! Musíme vždy myslieť globálne. V žiadnom prípade by nemala prísť na rokovanie nevhodne oblečená žena s darom, ktorý nerešpektuje kultúrne zvyklosti hosťa. Tak ako má každá krajina iné zákony, tak má aj iný kódex obchodného správania. Faux pas sa vyhneme iba v tom prípade, že si dôkladne naštudujeme pravidlá správneho jednania a vystupovania. V inom prípade budeme pôsobiť neseriózne a bez rešpektu voči nášmu obchodnému partnerovi. Prvé sekundy komunikácie sú vždy rozhodujúce. Práve v tomto momente ovplyvníme celé stretnutie. Druhú šancu urobiť prvý dojem už totiž nedostaneme. Tak teda nepremárnime šancu urobiť perfektný prvý dojem!

A ako teda komunikovať na obchodnom trhu bez faux pas?

Pri vstupe na zahraničný trh je nevyhnutné objaviť nielen tú povestnú dieru, ale i spoznať kultúrne tabu, či zvyklosti danej krajiny v obchodnom styku. Veď ako sa hovorí: ,,Iný kraj, iný mrav.“

V Japonsku si obchodníci nepodávajú ruky. Za pozdrav považujú hlboký úklon a pri rokovaní dlho premýšľajú. Tradície v tejto kultúre zohrávajú dôležitú rolu a samozrejmý je aj kariérny postup a postavenie starších členov obchodnej spoločnosti. Američania sa riadia starým dobrým heslom „Čas sú peniaze.“ Obľubujú dochvíľnosť a vyhýbajú sa zbytočným a nepodstatným rozhovorom. Nemci sú všeobecne známi svojou precíznosťou a perfekcionizmom. Striktne dodržiavajú etiketu rokovania a milujú presnosť. Britov radíme k národom konzervatívnym. Vyznačujú sa disciplinovanosťou a presnosťou. Pri rokovaní nerátajú s iným jazykom, ako s anglickým.

Obchodné jednanie Talianov a Španielov býva do značnej miery hlučné, dlhé a bohaté na gestikuláciu. Obchodné jednanie v skorých hodinách nepripadá do úvahy a v lete treba počítať aj s poobedňajším oddychom. Francúzi sú tvrdí obchodníci. Systém vo firme musí fungovať a to isté očakávajú aj od svojich obchodných partnerov. Obedy alebo večere považujú za súčasť rokovania. To, čo Francúzi neznesú, je nepripravenosť. Ak budete na rokovaní nepripravení, nemilosrdne toto rokovanie ukončia.

A čo krajiny Blízkeho východu? S nimi rozhodne nediskutujte na náboženskú, politickú alebo rodinnú tému. Prítomnosť žien na rokovaniach v malých firmách nie je vhodná ani želaná. Poctivo treba dodržiavať ich zvyky, a to najmä čo sa týka zákazu konzumácie bravčového mäsa a pitia alkoholu. V takom Rusku by sme však rozhodne nemali odmietnuť ponúkanú vodku. Je to ako by sme odmietli podanie ruky. Verte tomu alebo nie, je veľa vecí, ktoré robíme pravidelne a ktoré sú v iných častiach sveta považované za prejav neúcty. Taký Singapur je štát plný zákazov, príkazov a obmedzení. Jesť či piť je zakázané nielen v metre, ale aj na stanici. Ak sa chcete v Saudskej Arábii vyhnúť času strávenému vo väzení za porušenie pôstu, nejedzte počas mesiaca ramadán na verejnosti. A v niektorých častiach Ázie odísť od pripraveného jedla predstavuje ťažkú urážku hostiteľa.

Pobočka Slovensko

Zertifikat

Ostatné pobočky

Nemecko → Mníchov

USA → Washington

Česko → Břeclav

Poľsko → Bielsko-Biała

Rýchly prístup

Pobočka Slovensko

Zertifikat

Ostatné pobočky

Nemecko → Mníchov

USA → Washington

Česko → Břeclav

Poľsko → Bielsko-Biała

Rýchly prístup

© Copyright Tetras Translations 2024