00800 1919 0000 8:00-16:00 CET

FAUX PAS V BIZNIS KOMUNIKÁCII

Už roky fungujeme v prekladateľskej branži, kde prichádzame neustále do styku so zahraničnou klientelou. V tomto článku sa zameriame na faux pas, ktorý môže niekedy vzniknúť behom jednej sekundy a ťahať sa s Vami alebo menom Vašej spoločnosti ešte dlhé roky. Predstavte si, že máte absolvovať dôležité jednanie s potenciálnym…

MOCNÝ NÁSTROJ KOMUNIKÁCIE

Mnohí ľudia odmietajú uveriť, že najdôležitejším aspektom medziľudskej komunikácie nie je ani tak hovorené, či písané slovo, ako dojem, ktorý zanecháme v ľuďoch, s ktorými komunikujeme. Uvažovali ste niekedy nad tým, ako vyjadrujeme svoje myšlienky, alebo ako nás vnímajú ľudia vôkol? To, čo je oku…

PÍSMO AKO OBRÁZOK

Človek bol odjakživa tvor vynaliezavý. Ak by nebol, s najväčšou pravdepodobnosťou by sa dĺžka jeho života skrátila na minimum. Aby vylepšil svoj životný štandard a naplnil stúpajúce nároky na pohodlie, musel intenzívne využívať svoje voľné mozgové kapacity. Oveľa skôr, skôr ako môžeme vôbec hovoriť o…