00800 1919 0000 8:00-16:00 CET

ĽUDSKÝ ASPEKT PREKLADU (VO SVETE STROJOV)

Kocúr nie je doma, myši majú hody Slovenčina. Môže sa zdať, že je to zvláštny a bláznivý jazyk. Poznáme mnoho a mnoho prísloví a porekadiel z rôznych kútov Slovenska. Zvolania alebo príslovia ako napr. „Ježiškove husličky“, „Kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi vyť“, a „Bez práce nie sú koláče“. Ale ako to vyzerá…

LSP NEPOSKYTUJÚ PREKLAD

Je načase objasniť si jednu vec: Poskytovatelia jazykových služieb (LSP) neposkytujú preklad. Poskytujú dodávateľský manažment, projektový manažment a predaj. Môže vás to zaskočiť. Môžete sa pýtať, prečo by sa niekto obrátil na spoločnosť poskytujúcu jazykové služby s požiadavkou na vyhotovenie prekladu, ak to nie je ani len…

NEVOĎTE NÁS ZA NOS

V oblasti jazykových služieb pracujem už nejaký čas a doposiaľ som si myslel, že som dobre oboznámený so všetkými dostupnými systémami riadenia prekladu (TMS). Po určitú dobu to tak aj bolo. Avšak v súčasnosti sa zdá, že na trhu sa každý týždeň objavuje nový poskytovateľ jazykových technológií (Language…