TETRAS BLOG

PROBLEMATIKA PREKLADANIA CAD SCHÉM

Tetras Translations

/

Špecifikom lokalizačného DTP je práca so širokým spektrom softvéru

V našej prekladateľskej agentúre platí zásada, pri ktorej sa snažíme vyjsť zákazníkovi všemožne v ústrety v oblasti softvérového spracovania. Znamená to, stručne povedané, čo zákazník pošle na preklad, to dostane od nás aj naspäť. V rovnakej kvalite, často dokonca aj lepšej (napr. pri skenovaných, faxovaných či starších dokumentoch). V nasledujúcich riadkoch sa budem venovať zložitej problematike prekladania CAD schém.

Prekladanie dokumentov, ktoré sú vytvorené v ľubovoľnom CAD programe, môžme nazvať zlým snom každého „detepáka“, ktorý sa zaoberá lokalizáciou. CAD (computer-aided design) tvorba dokumentov, či už sa jedná o projektovanie, kreslenie alebo modelovanie, totiž zahŕňa veľmi širokú škálu činností, rôznych druhov softvérov, softvérových nadstavieb, pluginov, 2D či 3D grafiku, prácu s entitami, vnorenými tabuľkami, obrázkami či prepojeniami na iné výkresy alebo dokumenty. CAD systémy nemajú s klasickým DTP softvérom (InDesing, FrameMaker a pod.) mnoho spoločného. Aj preto, že práca lokalizačného DTP je zameraná predovšetkým na formátovanie textu.

Za najzávažnejší problém považujem export textu na preklad tak, aby bol spracovateľný v potrebnom CAT nástroji. Nie je veľa možností, ako toto dosiahnuť, no postupom času sa nám predsa len podarilo ako-tak použiteľný spôsob nájsť. Veľkou pomocou je softvér, ktorý doslova rozbije dxf súbor na textovú a dátovú časť a po preklade je schopný ich zas „zlepiť“ do použiteľného dxf súboru. Práca s takýmto txt (po exporte vznikne otagovaný txt súbor) súborom je naďalej komplikovaná. Predpokladá sa veľké množstvo „zamykania“ nežiadúcich segmentov.  Žiadne údaje (okrem prekladu samozrejme) sa nesmú zmeniť tobôž vymazať, kvôli spätnému konvertu. Ten by potom totiž zlyhal. Ani tento postup však nie je zárukou, že „prejdú“ naozaj všetky texty, ktoré potrebujeme preložiť. Vizuálnu kontrolu vstupu a výstupu nič nenahradí.

Druhou stranou mince je skutočnosť, že naopak prejdú aj texty, ktoré v samotnej schéme vidno nie je a pri našej práci ani netušíme, odkiaľ sa tam mohli vziať. S tým však už nič nenarobíme, ak nechceme úplne narušiť štruktúru dokumentu (a to naozaj nechceme). Pri samotnom procese kreslenia, projektovania sa nie veľmi počíta s tým, že dokument sa bude niekde externe spracovávať – prekladať.

DWG/DXF súbory sú totižto často príliš komplikované, zložité a spektrum programov, v ktorých sú vytvorené, je príliš široké.

A tu nám vzniká ďalší problém – kompatibilita. Ako píšem vyššie, tých CAD programov je priveľa, spomeniem zopár: AutoCAD, ArchiCAD, DraftSight, IntelliCAD, TurboCAD, ZWCAD, CATIA, Solid Edge, OrCAD. Každý z nich je špecifický, v niečom jedinečný a je jasné, že nemôžeme disponovať všetkými a už vôbec nie byť v každom jednom expertom. Lídrom na trhu je určite AutoCAD od spoločnosti Autodesk. Lenže je lídrom aj cenovo (ak nepočítam odľahčenú Lite verziu), a preto sme pristúpili k voľbe cenovo dostupnejšieho a relatívne kompatibilného ZWCAD. Je celkom bežné, že sami nevieme identifikovať, v akom nástroji zdrojový súbor vznikol a v podstate by to bolo aj zbytočné.

S ohľadom na všetky spomenuté okolnosti sa nevyhneme tomu, že dokumenty musíme pri spracovaní často až hriešne ohýbať a rozbíjať, aby sme sa vôbec dostali k potrebnému textu a dosiahli želaný efekt. Nevyhli sme sa dokonca ani prípadom, že CAD dokumenty nebolo možné želateľne spracovať. V tom prípade je alternatívou preklad PDF dokumentu, za predpokladu, že PDF formát je ako výstup pre zákazníka akceptovateľný. To predpokladá skutočnosť, že súbor nepotrebuje zákazník ďalej spracúvať a upravovať.

Pobočka Slovensko

Zertifikat

Ostatné pobočky

Nemecko → Mníchov

USA → Washington

Česko → Břeclav

Poľsko → Bielsko-Biała

Rýchly prístup

Pobočka Slovensko

Zertifikat

Ostatné pobočky

Nemecko → Mníchov

USA → Washington

Česko → Břeclav

Poľsko → Bielsko-Biała

Rýchly prístup

© Copyright Tetras Translations 2024