Vyhotovujeme preklady do všetkých jazykov, aby ste svoje produkty mohli exportovať do celého sveta s dokonalými návodmi a dokumentmi. Pri každom preklade dbáme na úplnosť, presnosť, dodržiavanie odbornej terminológie a zohľadnenie medzinárodných noriem. Naši kolegovia a spolupracovníci sú výhradne rodení hovoriaci príslušného jazyka.

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Tetras Translations vám ponúka aj služby v oblasti technickej dokumentácie:

1. Analýza, štruktúrovanie a štandardizácia údajov,

2. Single Source Publishing (zverejnenie z jedného zdroja – dokumentačné systémy, z ktorých je možné exportovanie z jedného primárneho zdroja do viacerých formátov. Všetky obsahové zmeny je pritom možné vykonať na jednom mieste. Z jedného zdroja je napríklad možné vygenerovať rôzne výstupné formáty alebo rovnaké formáty, ktoré sa odlišujú iba v grafickom vyhotovení),

3. Content Management (komplex procesov a technológií, ktorý podporuje zaznamenávanie, manažovanie a zverejňovanie údajov v každej ľubovoľnej podobe, resp. v každom ľubovoľnom médiu),

4. Školenia, semináre a workshopy,

5. Rešerše informácií, redakčné práce, grafická úprava a ilustrácia, Cross-Media-Publishing,

6. Spracovanie a správa informácií.

Papiere