O nás

Tetras Translations je medzinárodná spoločnosť s 20-ročnými skúsenosťami v oblasti technických prekladov. Vyhotovíme pre vás profesionálne technické tlmočnícke zákazky, všetky preklady, lokalizácie, služby DTP a služby v oblasti technickej dokumentácie. Riadime sa vašimi požiadavkami a individuálnymi prianiami. Na našu precíznu, svedomitú a kvalitnú prácu sa môžete vždy spoľahnúť.

Ak preklad – tak od Tetrasu

  • Naša medzinárodná spoločnosť s hlavným sídlom v Mníchove a ďalšími pobočkami v USA, na Slovensku, v Česku a Poľsku má zákazníkov na všetkých kontinentoch sveta. Sme hrdí na to, že od roku 2012 patríme k TOP 100 najlepším poskytovateľom prekladateľských služieb celosvetovo.
  • Spolupracujeme s prekladateľmi, revízormi, odborníkmi, špecialistami a vedcami z viac ako 40 krajín. Pri našich projektoch zamestnávame vždy rodených hovoriacich požadovaného cieľového jazyka.
  • Naši 17 interní prekladatelia a externí spolupracovníci preložia približne 235 jazykových kombinácií pre viac ako 2 700 zákazníkov.
  • Neprekladáme iba technické príručky, zabezpečujeme aj bezchybné preklady internetových stránok/internetových obchodov, marketingového materiálu, brožúr, vývozných a ostatných dokumentov.
  • Náš spôsob práce podľa noriem ISO 9001:2008 a 17100:2015 ručí za kvalitu služieb a spokojnosť našich zákazníkov. Vaše preklady budú vypracované kvalifikovanými prekladateľmi, zrevidované revízormi s rovnakou kvalifikáciou a skontrolované profesionálne vyškolenými projektovými manažérmi.

                    

  • Projektoví manažéri spoločnosti Tetras sa aktívne zúčastňujú na procesoch kontroly – táto kontrola obsahuje okrem iného aj kontrolu primeraného používania pracovných postupov a ich zhodu so zdokumentovanými informáciami.
  • Pravidelné školenia – naši projektoví manažéri sú výborne oboznámení s novinkami v oblasti technických programov potrebných na prípravu súborov a kontrolu QA.

Organizácie a spolky

GALA

Globalization & Localization Association (GALA) – cieľom tejto organizácie je, aby sa stala hlasom prekladateľského priemyslu a informačným zdrojom pre prekladateľské spoločnosti. Publikácie GALA, online školenia, podujatia a ostatné sieťové a vývojové programy pomáhajú odborníkom z oblasti prekladov zlepšovať ich individuálne a organizačné pracovné výkony, aby tým kvalitatívne zodpovedali potrebám viacjazyčných trhov. Spoločnosť TETRAS je členom GALA od roku 2015.

TEKOM

Spoločnosť TEKOM Gesellschaft für Technische Kommunikation e. V., ku ktorej sme sa pridali v roku 2006, si za cieľ stanovila zlepšenie pozície technického redaktora. Pri vytváraní všetkých technických dokumentácií, ako sú opisy technických prístrojov, systémov a zariadení chce zabezpečiť, aby tieto boli dobre zrozumiteľné pre čitateľa. Tento odborný a profesijný zväz ponúka poradenstvo a spoluprácu aj v oblasti technickej komunikácie.

EUATC

Sme členmi European Union of Associations of Translation Companies – zastrešujúcej spoločnosti národných asociácií prekladateľských agentúr v Európe. Jej snahou je podpora najvyšších štandardov kvality a správnych obchodných zvyklostí. Prispieva k zlepšeniu odborného vzdelania prekladateľov v celej Európe.

ATCSK

Naša slovenská pobočka TETRAS s. r. o. sa pripojila k Asociácii prekladateľských spoločností Slovenska (ATCSK, Association of Translation Companies of Slovakia) založenej v roku 2006. Táto asociácia spája poskytovateľov prekladateľských a tlmočníckych služieb a okrem iného organizuje výmenné stáže pre mladých prekladateľov a tlmočníkov.