00800 1919 0000 8:00-16:00 CET

Organizácie a spolky

Globalization & Localization Association (GALA) – cieľom tejto organizácie je, aby sa stala hlasom prekladateľského priemyslu a informačným zdrojom pre prekladateľské spoločnosti. Publikácie GALA, online školenia, podujatia a ostatné sieťové a vývojové programy pomáhajú odborníkom z oblasti prekladov zlepšovať ich individuálne a organizačné pracovné výkony, aby tým kvalitatívne zodpovedali potrebám viacjazyčných trhov. Spoločnosť TETRAS je členom GALA od roku 2015.

Spoločnosť TEKOM Gesellschaft für Technische Kommunikation e. V., ku ktorej sme sa pridali v roku 2006, si za cieľ stanovila zlepšenie pozície technického redaktora. Pri vytváraní všetkých technických dokumentácií, ako sú opisy technických prístrojov, systémov a zariadení chce zabezpečiť, aby tieto boli dobre zrozumiteľné pre čitateľa. Tento odborný a profesijný zväz ponúka poradenstvo a spoluprácu aj v oblasti technickej komunikácie.

Sme členmi European Union of Associations of Translation Companies – zastrešujúcej spoločnosti národných asociácií prekladateľských agentúr v Európe. Jej snahou je podpora najvyšších štandardov kvality a správnych obchodných zvyklostí. Prispieva k zlepšeniu odborného vzdelania prekladateľov v celej Európe.

Naša slovenská pobočka TETRAS s. r. o. sa pripojila k Asociácii prekladateľských spoločností Slovenska (ATCSK, Association of Translation Companies of Slovakia) založenej v roku 2006. Táto asociácia spája poskytovateľov prekladateľských a tlmočníckych služieb a okrem iného organizuje výmenné stáže pre mladých prekladateľov a tlmočníkov.