00800 1919 0000 8:00-16:00 CET

CAT a QC nástroje


CAT a QC nástroje + Terminologické nástroje

CAT nástroj je špeciálny počítačový softvér, ktorý prekladateľovi neuľahčuje iba proces prekladu, ale pri opakovane sa vyskytujúcich textových miestach dokáže výrazne zvýšiť kvalitu prekladu. Skracuje čas na zhotovenie prekladu a až do určitého bodu znižuje náklady na váš preklad. CAT nástroje používajú rôzne databázové, internetové a Cloud technológie, ktoré dokážu archivovať texty vo východiskovom jazyku a požadovaný preklad v cieľovom jazyku.

napr.: SDL Studio 2017 / MemoQ 8 / Across 6.3 / Transit NXT / Passolo 2018

QC nástroje

Pri QC (Quality Check) ide o špeciálny počítačový softvér, ktorý urýchľuje proces kontroly prekladu pre prekladateľa, revízora, projektového manažéra a pre vás ako zákazníka. Možnosti prispôsobenia a nastavenia sú vytvorené veľmi flexibilne, takže celý proces QC môžete plne prispôsobiť vašej potrebe.

napr.: Verifika 3.1 / Externé zásuvné moduly / XBench

Terminologické nástroje

Naši zákazníci používajú terminológiu z rôznych odvetví. Na spracovanie príslušného odborného jazyka používame špeciálny softvér. Každej terminológii venujeme potrebnú pozornosť a pravidelne ju aktualizujeme a revidujeme. V terminologickej databáze sa ukladajú definície, vysvetlivky a obrázky k príslušným výrazom.

napr.: SDL MultiTerm 2015/2017