TETRAS BLOG

LSP NEPOSKYTUJÚ PREKLAD

Nimdzi Insights

/

Je načase objasniť si jednu vec: Poskytovatelia jazykových služieb (LSP) neposkytujú preklad. Poskytujú dodávateľský manažment, projektový manažment a predaj. Môže vás to zaskočiť.

Môžete sa pýtať, prečo by sa niekto obrátil na spoločnosť poskytujúcu jazykové služby s požiadavkou na vyhotovenie prekladu, ak to nie je ani len jej hlavnou kompetenciou? Odpoveď je: pretože toto odvetvie je štruktúrované tak, že každý z týchto sprostredkovateľov, resp. poskytovateľov jazykových služieb, pridáva potrebnú hodnotu.

Za posledné desaťročia sme sledovali rast prekladateľských spoločností z malých regionálnych agentúr na obrovské nadnárodné spoločnosti. Takto uzreli svetlo sveta veľkí poskytovatelia viacjazyčných služieb (Massive Multiple Language Service Provider, MMLSP). Rovnako ako zrod dinosaurov na začiatku druhohôr, ani tento fenomén sa neudial zo dňa na deň.

K evolúcii nedochádza nezávisle. Formuje sa na základe zmien v prostredí. Prerod jazykového špecialistu na voľnej nohe (CLP) na MMLSP bol motivovaný meniacimi sa požiadavkami zákazníkov a inými externými trhovými vplyvmi. V našom príklade predstavuje MMLSP koncový výsledok tohto procesu a je preto na vrchole vývinového reťazca, ale, samozrejme, nie je o nič dôležitejší než ktorýkoľvek iní hráči v odvetví. Môže sa zdať, že je kráľom džungle, ale je to stále len jeden článok veľmi dlhej reťaze, kde všetci tvoria jeden celok.

Pobočka Slovensko

Zertifikat

Ostatné pobočky

Nemecko → Mníchov

USA → Washington

Česko → Břeclav

Poľsko → Bielsko-Biała

Rýchly prístup

Pobočka Slovensko

Zertifikat

Ostatné pobočky

Nemecko → Mníchov

USA → Washington

Česko → Břeclav

Poľsko → Bielsko-Biała

Rýchly prístup

© Copyright Tetras Translations 2024