Dotazník

spokojnosti dodávateľa

Dotazník

Spokojnosti dodávateľa

  1. Ako ste spokojný *

  1 – veľmi spokojný, 5- veľmi nespokojný

  s úplnosťou a zrozumiteľnosťou informácií poskytovaných v e-mailoch?

  12345

  so znalosťami cudzieho jazyka našich zamestnancov?

  12345

  s odbornými kompetenciami našich zamestnancov?

  12345

  s riešením eventuálnych problémov v CAT-toole?

  12345

  s dostupnosťou našich zamestnancov?

  12345

  s distribúciou projektov cez dodávateľský portál?

  12345

  s fakturáciou cez dodávateľský portál?

  12345

  2. Čo si myslíte o navrhovaných termínoch dodania prekladov? *

  veľmi dobrédobrédajú sa stihnúťdajú sa ťažšie stihnúťje ťažké ich dodržať

  3. Ktorý CAT-tool uprednostňujete? *

  Trados StudioTransitAcrossMemoQ

  4. Ktoré kontroly kvality (QA-checkers) používate? *

  VerifikaXbenchQA v CAT-Toolžiadneiné

  5. Ako ste spokojný s naším dodávateľským portálom? *

  veľmi spokojnýspokojnýmenej spokojnýnespokojnýveľmi nespokojný

  6. Je pre vás práca s dodávateľským portálom zrozumiteľná? *

  ánonie

  7. Stáva sa vám, že projektová TM nefunguje, resp. v balíku nie je pripojená? *

  ánonie

  8. Ak áno, ako často sa to stáva?

  menej ako 10% z projektov10% – 40% z projektov40% – 70% z projektovviac ako 70% z projektov

  9. Je objem segmentov v priloženej TM dostatočný?*

  dostatočnýnedostatočný

  10. S ktorým projektovým manažérom pracujete najradšej? 🙂

  11. Tu je miesto pre Vaše prípadné podnety a návrhy.