Please enable JS

Blog

Notebook auf dem Tisch

Problematika prekladania CAD schém

2. októbra 2018

Špecifikom lokalizačného DTP je práca so širokým spektrom softvéru V našej prekladateľskej agentúre platí zásada, pri ktorej sa snažíme vyjsť zákazníkovi všemožne v ústrety v oblasti softvérového spracovania. Znamená to, stručne povedané, čo zákazník pošle na preklad, to dostane od nás aj naspäť. V rovnakej kvalite, často dokonca aj lepšej (napr. pri skenovaných, faxovaných či starších dokumentoch). V nasledujúcich riadkoch sa […]

čítať viac
Grün

Spektrum zelenej farby vnímanej ľudským okom

23. mája 2018

Spoločnosť Tetras Translations je typická svojou prezentáciou prostredníctvom zelenej farby. Zelená je farbou prírody, pokoja, relaxácie. Jej význam pre človeka je hlbší, ako si možno myslíte. Ľudské oko je najcitlivejšie práve na žltozelenú farbu. Prečo je to tak? Táto citlivosť je dôsledkom evolúcie. „Pred vyše ½  miliardou rokov sa mrvil na dne pramora drobný organizmus, ktorý […]

čítať viac

Dôležitosť etiky a etického kódexu vo firme

18. mája 2018

U nás, v Tetras Translations, v spoločnosti s medzinárodnou klientelou, sa snažíme každý deň správať prosociálne, či už k našim zákazníkom, alebo k sebe navzájom. Vo všeobecnosti máloktorý zamestnanec vie charakterizovať pojmy ako etika alebo etický kódex. Výkon každej profesie je v dnešnej modernej dobe spojený s dodržiavaním mnohých zákonov, noriem a nariadení súvisiacich s jej výkonom. Ide […]

čítať viac
chuchotage

Šušotáž

12. februára 2018

Niekomu sa možno zdá zvláštna, iným dokonca úchylná, ale šušotáž je vyhľadávaná a finančne výhodná technika tlmočenia. Ešte ste o nej nepočuli? Vo všeobecnosti rozoznávame dva základné typy tlmočenia – konzekutívne a simultánne. Pri konzekutívnom tlmočení začína tlmočník rozprávať, až keď mu dá rečník priestor, je teda časovo náročné. Pri simultánnom tlmočení tlmočník rozpráva zároveň s rečníkom,  s cca 2- až 3-sekundovým […]

čítať viac
OVERENIE VEREJNÝCH LISTÍN II.

OVERENIE VEREJNÝCH LISTÍN II.

29. januára 2018

V predchádzajúcom článku sme sa venovali osvedčeniu Apostille, ktoré nahrádza zdĺhavý a finančne náročný proces viacstupňového overenia verejných listín. Rovnaký cieľ však majú aj dohovory ICCS a bilaterálne dohody medzi jednotlivými štátmi. Spolu sa detailnejšie pozrieme i na konzulárne overenie. Nápomocné vám budú aj naše rady, ako sa pripraviť na proces legalizácie a superlegalizácie. 1. Dohovory medzivládnej organizácie ICCS […]

čítať viac
overenie listin

Overenie verejných listín I.

8. januára 2018

Máte v rukách verejnú listinu, ktorú od Vás vyžaduje úrad v zahraničí a neviete sa zorientovať v pojmoch legalizácia, superlegalizácia, osvedčenie, overenie, Apostille? Nič si z toho nerobte, pripravili sme stručný prehľad  medzinárodných dohovorov a zmlúv a zopár príkladov, ako postupovať. Začíname. Každý štát má vlastné právne predpisy a vlastné postupy pri legalizovaní zahraničných dokumentov alebo dokumentov s potrebou ich využitia v zahraničí. […]

čítať viac

Kontakt

Adresa

VOJTECHA TVRDÉHO 8, 010 01 ŽILINA

Telefón

+421 41 5555 430